Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Συνδεθείτε στην πύλη πληρωμών

Μπείτε στο spacehero.gr/pay.

Εισάγετε τη διεύθυνση email σας

  1. Προσθέστε το email σας και πατήστε.

  2. Ελέγξτε τα email σας (δείτε και τα ανεπιθύμητα) και βρείτε τον κωδικό πρόσβασης.

  3. Πατήστε Login για να συνδεθείτε