Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σύνδεση στο portal πληρωμών

Μπείτε στο portal πληρωμών παρακάτω και συνδεθείτε με τα στοιχεία σύνδεσης σας.

Διαχείρηση λογαριασμού

Σας δίνονται ένα φάσμα επιλογών για την διαχείρηση του λογαριασμού σας.

Στην αρχική οθόνη μπορείτε να προβείτε στην πληρωμή όλου του ανεξόφλητου ποσού ή μόνο του ληξιπρόθεσμου.

Καρτέλα Πελάτη

Για να δείτε την καρτέλα σας πατήστε τον σύνδεσμο "Ιστορικό" στο μενού αριστερά.

Παραστατικά

Δείτε και κατεβάστε όλα τα παραστατικά σας στον σύνδεσμο "Παραστατικά" και "Πιστωτικά Πώλησης".

Στοιχεία τιμολόγισης

Στις "Ρυθμίσεις" μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία χρέωσης.

Συνέχεια προς πληρμωή

Πατήστε συνέχεια για να μεταβείτε στην πύλη πληρωμών.

Στο επόμενο βήμα μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες εάν επιθυμείτε να πληρώσετε μέσω IRIS.